گروه های خبری
آرشیو
 • کتاب ریاضی عمومی ۱جرج توماس
 • جزوه ی تایپ شده ی رفتار سازمانی در ۸۸ صفحه
 • جزوه خواص مکانیکی مواد۱/ بخش دوم
 • جزوه خواص مکانیکی مواد۱/ بخش اول
 • جزوه فیزیک ۱ محمود نایبی ندوشن (مترجم کتاب فیزیک هالیدی )
 • جزوه پاسخنامه فیزیک یک هالیدی فصل دوم
 • جزوه سینتیک و طراحی راکتور
 • نمونه سوال پایانترم مبانی برنامه نویسی زبان ++C
 • جزوه اصول ساخت مخازن تحت فشار
 • نمونه سوال میانترم معادلات دیفرانسیل
 • نمونه سوال ریاضی ۲ به همراه پاسخ تشریحی
 • میان ترم ریاضی عمومی ۱ به همراه پاسخ تشریحی
 • نمونه سوال ریاضی ۲ به همراه پاسخ تشریحی
 • نمونه سوال ریاضی پیش به همراه پاسخ تشریحی