گروه های خبری
آرشیو
  • حواشی حذف پرسروصدای مهدی گلشنی گریبان دانشگاه صنعتی شریف را رها نمی‌کند؛
    جنگ قدرت در گروه فلسفه علم دانشگاه شریف در غیاب استاد
    بعد از حذف دکتر گلشنی گویا محمود فتوحی و یارانش به فکر حذف جریان حامی وی افتاده‌اند و اگر سخنان این استاد ممتاز مبنی بر وجود یک باند ضددینی و ضدانقلابی در دانشگاه شریف را قبول کنیم باید گفت که فعلا این باند پر قدرت در حال درو کردن معتقدان به باورهای اسلامی است.