گروه های خبری
آرشیو
  • دارا در نشست دستاوردهای بین المللی انقلاب:
    معاون سازمان بسیج اساتید کشور با بیان اینکه مشکلات امروز جامعه نشأت گرفته از ضعف‌های مدیریتی است گفت: اصل پیشرفت و توسعه کشورها بر نگاه درون نگر استوار است.
  • معاون سازمان بسیج اساتید کشور از بازدید 1000 استاد دانشگاه از مراکز ویژه علمی و فنّاوری کشور خبر داد و گفت: این رقم تا پایان سال حداقل به 3000 نفر خواهد رسید.