گروه های خبری
آرشیو
  • علی نادری
    چند نکته درباره حکم ۴ دانشجوی عدالتخواه
    سرمایه اجتماعی را باید در کوچه ها و بازارها و روستاها و دانشگاه و ورزشگاه ها، روز به روز و ذره به ذره از شنبه تا جمعه کسب کرد تا در روز جمعه و هنگام قرائت آن دو خطبه، به کار بیایید و عمل کند.