گروه های خبری
آرشیو
  • معاون دانشجویی دانشگاه علم و صنعت گفت: در تابستان آشپزخانه مرکزی این دانشگاه تعمیر و به امکانات صنعتی تجهیز شد.
  • معاون دانشجویی دانشگاه علم و صنعت گفت: برنامه داریم دو بلوک خوابگاهی جدید به ظرفیت خوابگاه های این دانشگاه اضافه کنیم.
  • مهدی سلطانی پویا مدیر امور خوابگاهی دانشگاه شریف نیز درخصوص وضعیت تعطیلی خوابگاه‌های دانشگاه شریف به ایسنا گفت: همه خوابگاه‌های دانشگاه شریف از ساعت 10 روز پنجشنبه 26 اسفندماه جاری تعطیل خواهند شد و تنها یک خوابگاه برای دانشجویان پسر دوره دکتری و تحصیلات تکمیلی فعال...
  • معاون دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: در دانشگاه علم و صنعت خوابگاه متاهلی نداریم و به جای آن ۲۳ میلیون تومان وام به افراد متقاضی تعلق می‌گیرد.
  • تورهای مسافرتی آفری