گروه های خبری
آرشیو
  • نامه سرگشاده ۹ دفتر جنبش عدالتخواه دانشجویی به دادستان شهرستان گرگان؛
    لزوم برخود قاطع با سال‌ها جنگل‌خواری و سوءمدیریت‌ در مهندسی آب
    پرواضح است که سوء مدیریت‌ها‌‌ در مهندسی آب، جنگل خواری‌ها و از بین بردن پوشش گیاهی منطقه در طی این سال‌ها نقشی غیرقابل انکار در وقوع و تشدید این قبیل حوادث و خسارت‌ها داشته است. لذا برخود قاطع و فارغ از ملاحظه‌گری، با ریشه‌ها و علل پدید آمدن این خرابی‌ها برای جلوگیری...