گروه های خبری
آرشیو
  • معاون فرهنگی دانشگاه تأکید کرد؛
    معاون فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: باید تلاش کنیم این دانشگاه را به الگوی اسلامی به معنای واقعی کلمه اسلامی تبدیل کنیم.