گروه های خبری
آرشیو
  • عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: بازار ارز و سکه توسط دولت کنترل می‌شود و بورس نیز بازده چندانی ندارد؛ بنابراین بخش مسکن این ظرفیت را دارد که سرمایه‌ها را به خود جذب کند.
  • عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران،گفت: به دلیل آنکه تصمیم قاطعی برای پروژه‌های مسکن مهر گرفته نشده اتمام آن تا سال 1400 دور از انتظار نیست.
  • عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران با تاکید بر اینکه رشد نرخ ارز دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن بود و طبیعی است که قیمت مسکن بعد از پنج سال رکود رشد خواهد کرد گفت:قیمت مسکن شاید در آینده افزایش یابد اما فعلا متوقف است.
  • عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه شورای عالی معماری و شهرسازی توزیع ساخت مسکن را براساس نیاز تعریف نمی کند، گفت:افزایش نرخ ارز بر قیمت مسکن نیز اثر خواهدگذاشت.
  • رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان:
    دولت باید شرایط اقتصادی کشور را تغییر دهد چرا که سیاستهای حاکم بر اقتصاد موجب رکود در بخش مسکن شده است.
  • رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به مذاکرات انبوه سازان با یک بانک خصوصی برای مسکن قسطی، گفت: امیدواریم با رونق اقتصاد کلان پس از برجام صنعت ساختمان هم رونق بگیرد.