گروه های خبری
آرشیو
  • مدیر کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین وزارت علوم گفت: قرار است افرادی به عنوان «بازرسان ویژه» از موسسات آموزشی و پژوهشی که احیانا در تولید و توزیع فروش پایان نامه نقش دارند، بازدید کنند.
  • تورهای مسافرتی آفری