گروه های خبری
آرشیو
  • نگاهی به کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش؛
    سونامی کمبود معلم در راه است
    رفع مشکل کمبود نیرو به طور مقطعی همچون مسکنی است که نمی تواند درمان کامل را به دنبال داشته باشد به همین دلیل وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور استخدامی باید برنامه های مدونی را با جدیت بسیار دنبال کنند البته برخی از این برنامه ها را تاکنون علنی و دنبال کرده اند.
  • تورهای مسافرتی آفری