گروه های خبری
آرشیو
  • کتابخانه دانشجویان ایران/ کتاب دویست و بیست و چهارم؛
    هفت کتاب مورد توجه رهبری در نمایشگاه اخیر تهران
    مایکل ولف در این کتاب پشت پرده ۹ ماه ریاست جمهوری دونالد ترامپ، چگونگی انتصاب دونالد ترامپ به سمت رئیس جمهور آمریکا، نظر واقعی کارمندان در مورد ترامپ، اینکه چرا ترامپ ادعا کرد اوباما استراق سمع کرده است؟ چرا جیمز کومی رئیس اف بی آی اخراج شد؟