گروه های خبری
 • آرشیو
 • دوازدهمین شماره خبرنامه دیواری دانشجویان ایران منتشر شد؛
  سوال ممنوع! +دانلود برای نصب روی برد دانشگاه‌ها
  "سوال ممنوع"، عنوان دوازدهمین شماره این نسخه می باشد که در اندازه کاغذی A3 طراحی شده است. این نسخه برای بُردهای اطلاع رسانی تشکل های دانشجویی طراحی شده و تشکل ها می توانند با دریافت آن اقدام به نصب این پوستر بر روی بردهای خود کنند.
 • یازدهمین شماره خبرنامه دیواری دانشجویان ایران منتشر شد؛
  سه سوال از مطهری +دانلود برای نصب روی برد دانشگاه‌ها
  "سه سوال از مطهری"، عنوان یازدهمین شماره این نسخه می باشد که در اندازه کاغذی A3 طراحی شده است. این نسخه برای بُردهای اطلاع رسانی تشکل های دانشجویی طراحی شده و تشکل ها می توانند با دریافت آن اقدام به نصب این پوستر بر روی بردهای خود کنند.
 • دهمین شماره خبرنامه دیواری دانشجویان ایران منتشر شد؛
  دولت تناقض‌ها +دانلود برای نصب روی برد دانشگاه‌ها
  "دولت تناقض ها"، عنوان دهمین شماره این نسخه می باشد که در اندازه کاغذی A3 طراحی شده است. این نسخه برای بُردهای اطلاع رسانی تشکل های دانشجویی طراحی شده و تشکل ها می توانند با دریافت آن اقدام به نصب این پوستر بر روی بردهای خود کنند.
 • نهمین شماره خبرنامه دیواری دانشجویان ایران منتشر شد؛
  در احوالات دموکراسی اعتدال +دانلود برای نصب روی برد دانشگاه‌ها
  "در احوالات دموکراسی اعتدال"، عنوان نهمین شماره این نسخه می باشد که در اندازه کاغذی A3 طراحی شده است. این نسخه برای بُردهای اطلاع رسانی تشکل های دانشجویی طراحی شده و تشکل ها می توانند با دریافت آن اقدام به نصب این پوستر بر روی بردهای خود کنند.
 • هشتمین شماره خبرنامه دیواری دانشجویان ایران منتشر شد؛
  دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد +دانلود برای نصب روی برد دانشگاه‌ها
  "دانشجو سیاسی آزاد بایدگردد"، عنوان هشتمین شماره این نسخه می باشد که در اندازه کاغذی A3 بمناسبت روز دانشجو طراحی شده است. این نسخه برای بُردهای اطلاع رسانی تشکل های دانشجویی طراحی شده و تشکل ها می توانند با دریافت آن اقدام به نصب این پوستر بر روی بردهای...
 • هفتمین شماره خبرنامه دیواری دانشجویان ایران منتشر شد؛
  دلار 4000 تومان شد +دانلود فایل برای نصب روی برد دانشگاه‌ها
  "دلار 4000 تومان شد"، عنوان ششمین شماره این نسخه می باشد که در اندازه کاغذی A3 طراحی شده است. این نسخه برای بُردهای اطلاع رسانی تشکل های دانشجویی طراحی شده و تشکل ها می توانند با دریافت آن اقدام به نصب این پوستر بر روی بردهای خود کنند.
 • ششمین شماره خبرنامه دیواری دانشجویان ایران منتشر شد؛
  مستقیم از دانشگاه به لیبرتی +دانلود فایل برای نصب روی برد دانشگاه‌ها
  "مستقیم از دانشگاه به لیبرتی"، عنوان ششمین شماره این نسخه می باشد که در اندازه کاغذی A3 طراحی شده است. این نسخه برای بُردهای اطلاع رسانی تشکل های دانشجویی طراحی شده و تشکل ها می توانند با دریافت آن اقدام به نصب این پوستر بر روی بردهای خود کنند.
 • پنجمین شماره خبرنامه دیواری دانشجویان ایران منتشر شد؛
  دولت یازدهم رکورد دار آمار بیکاری پس از انقلاب +دانلود فایل برای نصب روی برد دانشگاه‌ها
  "دولت یازدهم رکورد دار آمار بیکاری پس از انقلاب"، عنوان پنجمین شماره این نسخه است که در اندازه کاغذی A3 طراحی شده است. این نسخه برای بُردهای اطلاع رسانی تشکل های دانشجویی طراحی شده و تشکل ها می توانند با دریافت آن اقدام به نصب این پوستر بر روی بردهای خود کنند.
 • چهارمین شماره خبرنامه دیواری دانشجویان ایران منتشر شد؛
  فیل‌ها پیروز شدند، الاغ‌ها ناراحتند؟ +دانلود فایل برای نصب روی برد دانشگاه‌ها
  "فیل ها پیروز شدند، الاغ ها ناراحتند؟"، عنوان چهارمین شماره این نسخه است که در اندازه کاغذی A3 طراحی شده است. این نسخه برای بُردهای اطلاع رسانی تشکل های دانشجویی طراحی شده و تشکل ها می توانند با دریافت آن اقدام به نصب این پوستر بر روی بردهای خود کنند.
 • سومین شماره خبرنامه دیواری دانشجویان ایران منتشر شد؛
  دفاع روحانی از امیرمنصور آریا و بابک زنجانی؟! +دانلود فایل برای نصب روی برد دانشگاه‌ها
  سومین شماره خبرنامه دیواری دانشجویان ایران با عنوان "دفاع روحانی از امیرمنصور آریا و بابک زنجانی؟!" در اندازه کاغذی A3 طراحی شده است. این نسخه برای بُردهای اطلاع رسانی تشکل های دانشجویی طراحی شده و تشکل ها می توانند با دریافت آن اقدام به نصب این پوستر بر...
 • دومین شماره خبرنامه دیواری دانشجویان ایران منتشر شد؛
  ترامپ شبیه کیست؟ +دانلود فایل برای نصب روی برد دانشگاه‌ها
  دومین شماره خبرنامه دیواری دانشجویان ایران با عنوان "ترامپ شبیه کیست؟" در اندازه کاغذی A3 طراحی شده است. این نسخه برای بُردهای اطلاع رسانی تشکل های دانشجویی طراحی شده و تشکل ها می توانند با دریافت آن اقدام به نصب این پوستر بر روی بردهای خود کنند.
 • اولین شماره خبرنامه دیواری دانشجویان ایران منتشر شد؛
  مشکلات مردم با تغییرات کابینه حل شد! +دانلود فایل برای نصب روی برد دانشگاه‌ها
  اولین شماره خبرنامه دیواری دانشجویان ایران منتشر شد. "مشکلات مردم با تغییرات کابینه حل شد"، عنوان اولین شماره این نسخه است که در اندازه کاغذی A3 طراحی شده است. این نسخه برای بُردهای اطلاع رسانی تشکل های دانشجویی طراحی شده و تشکل ها می توانند با دریافت آن...