گروه های خبری
آرشیو
  • نشریه خط سفید مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه باهنر کرمان منتشر شد.
  • دروس ارائه شده ترم تابستان ۹۸ دانشگاه باهنر کرمان منتشر شد.
  • جزئیات ترم تابستانی ۹۸ دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر شد.
  • رئیس دانشگاه خبر داد:
    رئیس دانشگاه باهنر کرمان گفت: عملیات اجرایی طرح توسعه دانشکده هنر و معماری این دانشگاه به‌زودی به اتمام می‌رسد و این پروژه به زودی افتتاح می شود.