گروه های خبری
آرشیو
  • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در مورد تمهیدات و اقدامات دانشگاه برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: تعمیر، تجهیز و فضاسازی سرای دانش که محل اقامت ۷۰۰ دانشجوی پسر است، در طول تابستان انجام شد.