گروه های خبری
آرشیو
  • میلاد همتی‌زاده
    نابالغی سیاسی یا بیم برخوردهای انضباطی؟
    بی شک یکی از ملزومات دانشجویی و دانشجو بودن ارائه دیدگاه‌ها،نظرات و دغدغه ها و مطالبه‌گری در حوزه های مختلف بویژه در عرصه سیاسی و اجتماعی است بنحوی که می‌توان گفت حقا بیان دیدگاه جزیی از ذات دانشجو است.
  • دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: هیچ کشوری بدون برخورداری از نیروی انسانی کارآمد، عالم، عاقل و متعهد، قادر نیست به پیشرفت نائل شود؛ ولو منابع زیرزمینی و ثروت‌های گوناگون داشته باشد. ثروت اصلی برای هر ملتی، نیروی انسان است.
  • تورهای مسافرتی آفری