گروه های خبری
آرشیو
  • قرارداد همکاری علمی دانشگاه بیرجند در قالب برنامه اراسموس پلاس با سه دانشگاه اروپایی تمدید شد.
  • تورهای مسافرتی آفری