گروه های خبری
آرشیو
  • غلامی:
    وزیر علوم در پاسخ به درخواست یکسان‌سازی قوانین هیات علمی دانشگاه‌های دولتی و آزاد، گفت: دانشگاه‌‌های غیردولتی حداقل‌هایی را در چارچوب آیین‌نامه باید رعایت کند اما درباره پرداختی فوق‌العاده‌ها و سایر مزایا مختار هستند.
  • «هیچ اجباری برای ادغام دانشگاه های دولتی وجود ندارد» ؛ این جمله را معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حالی مطرح می کند که ادغام غیردولتی ها در مسیر پرپیچ وخم مخالفان زیادی قرار گرفته است.