گروه های خبری
آرشیو
 • دانلود دفترچه سوالات مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مجموعه علوم دام وطیور آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات علوم و مهندسی جنگل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات ترویج وآموزش کشاورزی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات علوم و مهندسی باغبانی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مجموعه زراعت واصلاح نباتات آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مجموعه مرتع و آبخیزداری آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات اماد آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مشاوره آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مجموعه زبان المانی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مجموعه زبان روسی آزمون ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مهندسی فضای سبز آزمون ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات تاریخ آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات علوم ورزشی آزمون ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات علوم اقتصادی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دفترچه سوالات مجموعه زبان عربی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات سنجش ازدور آزمون ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات علوم جغرافیایی آزمون ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات زبان و ادبیات فارسی آزمون ارشد سال ۹۸
 • نمونه سوال: مالیه عمومی رشته حقوق نوع سوال : تستی به همراه پاسخنامه کلیدی نیمسال دوم ۸۳ تا نیمسال دوم ۹۲
 • نمونه سوال: حقوق تجارت ۲ رشته حقوق نوع سوال : تستی به همراه پاسخنامه کلیدی نیمسال دوم ۸۳ تا نیمسال دوم ۹۲ پیام نور
 • نمونه سوال: ورزش ۱ نوع سوال : تستی به همراه پاسخنامه کلیدی نیمسال اول ۸۷ تا نیمسال اول ۹۴ پیام نور
 • نمونه سوال پایانترم ریاضی۱ نیمسال ۹۶_۹۷
 • نمونه سوال پایانترم ریاضی۱ نیمسال ۹۵_۹۶
 • دفترچه اختصاصی رشته تجربی دوازدهم
 • پاسخ دفترچه اختصاصی رشته ریاضی سال دوازدهم