گروه های خبری
آرشیو
  • گزارشی از وضعیت دفاتر ثبت اسناد رسمی؛
    از آزمون سردفتری تا رسیدن به درآمد ۵۰ میلیونی
    «یک دفتر معمولی ثبت اسناد در شهری مانند اصفهان به‌طور متوسط ماهانه 25میلیون درآمد دارد و این درآمد در شهرهای دیگر متفاوت است و به نظرم برای شهر تهران همین رقم حدود 40 الی 50 میلیون است.» این جمله را یکی از سردفتران اصفهانی می‌گوید.
  • «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند سند رسمی است»