گروه های خبری
آرشیو
  • معرفی کتاب «دموکراسی‌ها چگونه می‌میرند؟»/ ۶
    دولتمردان چگونه نهادهای دموکراسی را از بین می‌برند؟
    آن تصویری که در ذهن ملت‌ها در از بین بردن دموکراسی متبادر می‌شود، بیشتر به کودتا شباهت دارد. بطور مثال تانک‌ها در خیابان‌ها به راه می‌افتند، نظامیان، شهروندان مخالف را که از قبل شناسایی کرده‌اند شبانه بازداشت می‌کنند و نظام دموکراتیک سرنگون می‌شود و یک دیکتاتوری...