گروه های خبری
آرشیو
  • دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد؛
    دانشگاه شهید بهشتی به دانشجویان دوره مجازی متقاضی اسکان موقت در ایام امتحانات خوابگاه ارائه می دهد.
  • جدول دروس و شرایط ثبت نام ترم تابستان دانشگاه امیرکبیر
    دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران ) در ترم تابستان 1393 بصورت آموزش الکترونیکی وعملی ثبت نام می کند. البته تنها دانشجویانی که در درس مربوطه نمره قبولی اخذ ننموده اند (افتاده) مجاز به ثبت نام دروس مجازی هستند.