گروه های خبری
آرشیو
  • جلسه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان با حضور مدیرکل فرهنگی وزارت علوم، رئیس صندوق رفاه دانشجویان، مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت، رئیس سازمان بسیج دانشجویی و نماینده ستاد مرکزی اربعین برگزار شد.
  • «درواقع این بخشنامه به دانشگاه‌ها اجازه می‌دهد در کنار سلف‌سرویس، رستوران آزاد دایر کنند و اگر دانشجو به هر دلیلی غذای دانشگاه را نپسندید، بتواند از رستوران آزاد استفاده کند که صندوق رفاه نیز به ازای هر دانشجویی که از رستوران آزاد غذا سفارش دهد، سه‌هزار تومان یارانه...