گروه های خبری
آرشیو
  • رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی:
    رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: علاوه بر تغییر بسیاری از قوانین آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی، قانون کسب حداقل ۲۵ درصد نمره درس زبان انگلیسی در آزمون مربوطه نیز تصویب شد.
  • تورهای مسافرتی آفری