گروه های خبری
آرشیو
 • بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای شفافیت در نحوه پذیرش سهمیه‌ها در این دانشگاه درخواست کتبی داد.
 • عضوکمیته ناظر بر نشریات وزارت بهداشت گفت: این برنامه صرفا انتخاباتی است و کارگاه مهارت افزایی نشریات که در نشست‌های سراسری وزارت بهداشت هر ساله برگزار می‌شد، امسال برگزار نمی‌شود و به آذرماه موکول شد.
 • گفتگویی با عضو کمیته ناظر بر نشریات وزارت بهداشت درباره یک حاشیه؛
  متخلفان دیروز، مدعیان امروز شده‌اند/ مراقب دوقطبی‌سازی کاسبان نشریات باشیم
  پیوندی گفت: جالب است متخلفان دیروز، مدعیان امروز شده اند، افرادی که برای رسیدن به قدرت حاضر به تقلب در انتخابات می شوند اکنون که دوباره خود را بازنده انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت بهداشت می بینند با هوچی گری قصد تخریب برخی از تشکل های دانشجویی را دارند.
 • نماینده نشریات دانشجویی در دیدار دانشجویان با رهبری:
  نمی‌توان با ادعای مکرر آزادی از پشت تریبون، نان آزادی را خورد/ مسئولان به جای حمایت به تقابل با نشریات دانشجویی می‌پردازند
  عضو کمیته ناظر بر نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مگر می‌شود مدعی آزادی بود، اما دانشجو را تهدید به اخراج از سالن مراسم «روز دانشجو» کرد؟ مگر می‌شود از آزادی گفت، اما به اتهام انتقاد از مدیریت دانشگاه از نشریات دانشجویی به قوه قضائیه شکایت برد؟