گروه های خبری
آرشیو
  • دو پزشک و یک پرستار به مناسبت روز عاشورا بیماران روستای نوقاب گناباد را به صورت رایگان ویزیت کردند.