گروه های خبری
آرشیو
  • ریاست جمهوری مادام العمر هاشمی رفسنجانی!
    بخش هایی از مستند خارج از دید در خصوص ریاست جمهوری مادام العمر هاشمی رفسنجانی که سانسور شد و از صدا و سیما پخش نگردید.
  • علی جمشیدی
    کُت تن کیست؟
    افراد شناخته شده‌ای که رد صلاحیت شدند، باید افرادی که نامدار نیستند را به جامعه معرفی کنند تا در انتخابات پیروز شوند، همان‌طور که بنده بعد از رد صلاحیتم در انتخابات ریاست‌جمهوری از آقای روحانی حمایت کردم و ظرف یک هفته آقای دکتر روحانی که دارای سه درصد رای بیشتر نبود...
  • (ع.ى)، (ع.ر)، (الف .خ)، (خ.ت)،(ج.الف) و چند چهره برجسته امنیتى سابق جلسات مستمرى در منزل این فرد داشته‌اند.
  • وى که فعالیت‌هاى اقتصادى گسترده‌اى نیز دارد گفته که چنین رفتارهایى فکر و برنامه ریزى منسجم مى‌خواهد که ریشه‌هاى آن سازمان‌هاى بیرون از کشور هستند که در ایران ریشه دارند.