گروه های خبری
آرشیو
 • ریاضی عمومی ایساک مارون جلد دوم
 • دانلود جزوه ریاضی ۲ (فصل دوم)
 • ریاضی۲ استاد پوحسنی (فصل اول)
 • برای داوطلبان کنکور ۹۸؛
  سازمان سنجش فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ در نظام ۳-۳-۳-۳ را منتشر کرد.
 • جزوه ریاضی فیزیک آرفکن
 • دانلود کتاب ریاضی پیشرفته شیدفر جلد ۲
 • کتاب ریاضی پیشرفته شیدفر جلد۱
 • امتحان انسان و محیط زیست پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت اول دی ماه
 • امتحان زبان انگلیسی ۲ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان حسابان ۱ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان هندسه ۲ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان فیزیک ۲ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم
 • امتحان ریاضی و آمار ۱ پایه دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان آمادگی دفاعی پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان نگارش ۱ پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان زبان انگلیسی ۱ پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان فارسی ۱ پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان دین و زندگی ۱ پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان جغرافیای ایران پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان هندسه ۱ پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان عربی زبان قرآن ۱ پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان شیمی ۱ پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان فیزیک ۱ پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه
 • امتحان ریاضی 1 پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه