گروه های خبری
آرشیو
  • اعتراف عضو سابق انجمن دانشگاه تهران؛
    انجمن دانشگاه تهران پادگان سربازهایی از جنس منافقین است
    شجره ی طیبه ای که شناختیم، حذف گرا نبود. خط امامی هایی که من شناختم هم قطاران خودش رو به خاطر حافظه ی تاریخی و دانش سیاسی و مسلمان بودنشان حذف نمی کرد. امروز انجمن اسلامی دانشگاه تهران پادگان سربازهایی مذکر از جنس منافقین و دروغگویان است ای دوستان!