گروه های خبری
آرشیو
  • محدثه رشید
    کانون خانواده، بهترین محل برای پرورش کودکِ با هویت اسلامی-ایرانی
    خانواده در نظام جمهوری اسلامی ایران، کانونی متعالی، مهم و تربیتی است که موتور مولد جامعه برای انسان سازی نیز می باشد. در این راستا زن به عنوان هسته خانواده و مربی جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به دلیل این محوریت و نقش تعیین کننده ای که داراست همواره سعی در...