گروه های خبری
آرشیو
  • زینب حریزاوی؛
    کرامت نفس چه نقشی در تربیت انسان دارد؟
    اصول تربیتی، ریشه و بنیانی است که در جریان تربیت، اجتناب‌ناپذیر بوده و به‌عنوان دستورالعمل کلی، تمام جریان تربیت را تحت‌سیطره خود دارند. در صورت تخطی از این اصول است که رسیدن به هدف آرمانی تربیت دستخوش مخاطره می‌شود. هدف نهایی تربیت که همان هدف خلقت انسان معرفی شده...