گروه های خبری
آرشیو
  • رئیس شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان:
    رئیس شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: بیش از 50 درصد واحدهای صنعتی استان در زاهدان مستقر است، در عمل عمده سرمایه گذاری استان در زاهدان انجام می شود و کنارک نیز به دلیل بهره برداری از ظرفیت دریا دومین منطقه مورد توجه برای صنعت گران است.
  • محققان کشور موفق به طراحی و ساخت خودروهای کارتینگ برقی شدند که برای شارژ کمکی نیز به پنل خورشیدی مجهز شده است.