گروه های خبری
آرشیو
 • سارا طلا دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دکتر شریعتی شد.
 • سارا طلا؛
  امکان گرفتن سلفی در آب فراهم نیست
  انقلاب اسلامی در آغاز دهه پنجم عمر پربرکتش، با شکوه و بالندگی روزافزون رو به جلو در حرکت است، لکن بررسی و ترمیم اعضای آسیب دیده این نهال ۴۰ ساله است که متضمن ادامه این روند رو به جلوست.
 • مستاجران خانه ملت خائن به امانت شدند!
  روزگاری مستاجر خانه ملت دیالمه و مدرس بودند و صاحب لباس نبی، خمینی و نواب صفوی؛ حالا کار به جایی رسیده که لباس و منصب چنان افراد را غره کرده، که از یاد برده‌اند حق مردم امانتی است در دستشان.
 • سارا طلا؛
  مستاجران خانه ملت خائن، به امانت شده‌اند
  اگر کسی به این درک نرسیده باشد که رفع ضیق معیشت و احترام به کرامت مردم در مقابل منبر رفتن برای غدیر اولی است، به ناحق بر کرسی انقلاب اسلامی تکیه زده و هر لحظه بیشتر در این منصب بماند، ناکارآمدی اش به نام اسلام و انقلاب تمام شده و لطمات جبران ناپذیری وارد میسازد.