گروه های خبری
آرشیو
  • مشکلاتی که سر راه خبرنگاران است؛
    طرح ترافیک جدید؛ حلال مشکلات یا سربار «پایتخت»
    پیش بینی طراحان طرح 97 این بود که نزدیک به 150 هزار نفر طرح جدید شهرداری تهران حمایت می کنند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد استقبال تنها 45 هزار نفر از طرح بود؛ استقبالی که باعث نگرانی پورسید آقایی شده و گویی طرح پیش از اجرا با شکست مواجه شده است.