گروه های خبری
آرشیو
  • پشت پرده‌ی سازمانی که برای هماهنگی بیشتر کشورهای اسلامی ایجاد شد؛
    انسجام پوشالی
    به طور کلی سازمان همکاریهای اسلامی از ابتدای تاسیس تاکنون بیشتر از آنکه نقش یک راهکار عملی برای آرمان فلسطین را ایفا کند به عنوان یک ضربه گیر در برابر خروش افکار عمومی ملت های مسلمان عمل کرده است.
  • امروز در صحیفه// ۲۹ بهمن ۱۳۵۹؛
    این سرانی که در کنفرانس طائف در کشوری که رسول خدا و پیغمبر اسلام در آن کشور بود و تبلیغات او در آن کشور بود، مجتمع شدند، آیا درباره اسلام چه گفتند؟ درباره مسلمین و در امور مسلمین چه اهتمامی کردند؟ آیا به نص حدیث شریف اینها را ما می‌توانیم جزء مسلمین محسوب داریم؟...