گروه های خبری
آرشیو
 • سعید توانا راد
  تکلیف مردم چیست؟!
  آن چیزی که جای تعجب دارد این است که چطور چنین کسانی که خطوط قرمز نظام را به راحتی زیر پا گذاشتند، در جایگاه‌های انتصابی کشور قرار دارند و به راحتی از فیلتر شورای نگهبان می‌گذرند؟
 • عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در خصوص برخوردهای برخی مسئولان دانشگاه‌ها با دانشجویان، گفت: برخورد امنیتی با یک دانشجوی منتقد اوج ضعف مسئولین و دوگانگی شعار و عمل مسئولین دانشگاهی را نشان می‌دهد.
 • سعید توانا راد
  ظرفیت جنبش دانشجویی در انتخابات چگونه فعال می‌شود؟
  اگر غلطی از سیاسیون جناحش سر زد، بسیار مشکل است که بتواند آن را فریاد بزند و اصلاح وضعیت موجود را طلب کند و حقایق را ببیند. اما اگر همین دانشجو مستقل بود، اوضاع به کلی متفاوت بود.
 • سعید توانا راد
  صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان یا جیب مفسدان اقتصادی؟!
  معلّمانی که از جان و دل برای پیشرفت این مردم و کشور مایه می‌گذارند. بزرگ‌مردان و زنانی که سرمایه‌های واقعی این مردم هستند و نسل آینده را تربیت می‌کنند و هرگز حقوق نجومی نگرفته‌اند.