گروه های خبری
آرشیو
  • گزارشی از ده مورد مسمومیت‌های پر حاشیه دانشجویان در سال‌های اخیر؛
    سریال بی‌پایان مسمومیت‌های دانشجویی
    مسئولین دانشگاه‌های مختلف در ابتدا سعی میکنند که کلیت ماجرا را تکذیب و یا انکار کنند که این موضوع باعث تحصن و تجمع دانشجویان در برهه‌های اخیر شده است. مسمومیت‌هایی با دلایل مختلف که اکثریت قریب ناشی از عدم رعایت نکات بهداشتی در سلف سرویس‌های دانشجوئی است.
  • تورهای مسافرتی آفری