گروه های خبری
آرشیو
  • با تعجب از دانشجویانی که از حضور سگ‌های ولگرد در دانشگاه نمی‌ترسیدند پرسیدیم که چرا کسی برای ساماندهی به این سگ‌ها کاری نمی‌کند؟
  • معاون دانشجویی دانشگاه تبریز گفت: برای جلوگیری از پرسه سگ‌ها در اطراف خوابگاه شهدا دانشگاه تبریز فنس‌کشی می‌شود.
  • سگ‌های ولگرد در یک روز به یکی از دانشجویان پسر پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دو نفر از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر حمله کردند.
  • جدیدترین پدیده‌ وجود سگ‌های ولگرد در دانشگاه حکیم سبزواری است که این روزها آرام و خرامان خرامان در دانشگاه برای خود جولان می‌دهند و اعتنایی به کسی نمی‌کنند!