گروه های خبری
آرشیو
  • «خبرنامه دانشجویان ایران» بررسی کرد؛
    نگاه رسانه‌های غربگرا به بسته ضدتحریمی اروپا چیست؟
    این روزنامه برای القای صحت ادعای خود خبر الزام همکاری بانک سرمایه گذاری اروپا یا همان EBI توسط پارلمان اروپا با ایران را نیز در ادامه یادداشت خود درج کرده اما این واقعیت را از مردم کتمان می‌کند که این بانک طی بیانیه‌ای رسمی مخالفت خود با این تصمیم پارلمان اروپا را...