گروه های خبری
آرشیو
  • رئیس دانشگاه زنجان:
    رئیس دانشگاه زنجان با اشاره به کاهش استقبال دانشجویان برای تحصیل در پردیس های خودگردان از بازنگری برنامه و فعالیت های پردیس خودگردان این دانشگاه خبر داد.
  • پس از گذشت 5 روز؛
    ادامه تحصن صنفی دانشجویان دانشگاه زنجان
    امروز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه دانشجویان معترض دانشگاه زنجان با گذشت 5 روز همچنان به تحصن صنفی خود ادامه می دهند.