گروه های خبری
آرشیو
  • بعد از مطرح شدن این موتور پژوهشی گوگل به خاطر تقلب یک استاد در سطح جامعه علمی؛
    از Google scholar و کاربردهایش چه می‌دانید؟
    Google scholar یکی از سرویس‌های کاربردی گوگل است. این سرویس روشی ساده برای جستجو و حتی دانلود گسترده مطالب علمی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد و امکان ساخت رایگان پروفایل را فراهم می‌کند و نویسندگان قادر به پیگیری ارجاعات مقالات خود خواهند بود.
  • وی ادامه داد: برای دانشگاه رزومه بارگذاری شده در پرتال خود دانشگاه تربیت مدرس مهم است و این دانشگاه در خصوص تخلف انجام شده در گوگل اسکالر هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
  • سید مهدی سجادی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به خبر سرقت علمی مقاله هایش به دست مدیر گروه «تعلیم و تربیت» دانشگاه تربیت مدرس واکنش نشان داد.