گروه های خبری
آرشیو
  • خوش شانسی جوان سر به هوا!
    یک پسر در عراق بدون توجه به حرکت یک قطار اقدام به عبور از ریل کرد و با خوش شانسی زیر چرخ‌های قطار له نشد. این پسر فقط از ناحیه دست راست آسیب دید.
  • سیدمحمدحسین علم‌الهدی؛
    لاتاریسم فرهنگى
    فرهنگ شانس در کنار به قهقرا رفتن فرهنگ کار و افزایش چند برابرى نرخ نقدینگى مى‌تواند در بازارهاى مختلف تلاطم ایجاد کند و اقتصاد کشورمان را به جایى برساند که نجات آن سخت باشد. پس باید تغییر را از فرهنگ آغاز کرد، تغییرى که نیازمند اتفاقات عجیب نیست چون فرهنگ هیاتى،...