گروه های خبری
آرشیو
  • روز فعال تشکل‌های دانشجویی؛
    از نامه به رئیس دفتر رهبر انقلاب تا پیگیری مسئله مدرک رئیس جمهور
    امروز از طرف تشکلهای مختلف دانشجویی شاهد مواضعی گوناگون در قبال مسائل مختلف از رساله دکتری رئیس جمهور تا نامه به قوه قضائیه و کابینه آینده کشور بودیم. در ادامه به این مواضع می پردازیم:
  • عدم زمینه سازی مناسب توسط دستگاه قضا و توضیحات دیرهنگام گاها این مسئله را به ذهن عده ای متبادر میسازد که برخی اقدامات و برخورد ها در راستای تسویه حساب های سیاسی صورت گرفته و یا در برخی موارد به مظلوم نمایی و قهرمان سازی متهم منجر میشود.
  • رضاخان به زور چماق، چادر از سر زنان کشید و این روز منحوس تاریخی را-17 دی ماه- به نام روز زن در تقویم ایرانیان ثبت کرد تا در صفحات تاریخ شاهنشاهی زن ایرانی هر چه بیشتر برهنه گردد، چرا که میان کم شدن البسه بانوان یک جامعه و رشد عقلانیت مردمانش ارتباطی مستقیم است.