گروه های خبری
آرشیو
  • حال و روز این روزهای اصلاحات را در چهره اعتماد‌ ملی ببینید؛
    کودتا پشت کودتا
    کروبی نه برای منتجب‌نیا مهم است نه برای حضرتی؛ کروبی برای اولی ابزاری برای انحصار قدرت در حزب است و برای دومی تنها مانعی برای ورود حزب به ساحت قدرت. همانطور که قبلا گفته شده است افتضاح حزب اعتماد ملی جنگ بر سر غنائم شهرداری تهران است.