گروه های خبری
آرشیو
  • صندلی مدیریتی در تالار: این نوع صندلی ها در تالار مورد استفاده در تالارهای پذیرایی که ممکن است که از نوع صندلی چوبی، چرمی، فلزی، تاشو و ... باشد.