گروه های خبری
آرشیو
  • فونت‌هایی که بسیار ریز یا درشت باشند علاوه بر این که افکار مخاطبان را مشوش می‌کنند، سبب آزردگی چشمان آن‌ها نیز می‌شوند. به گونه‌ای که مخاطب با مطالعه تنها چند کلمه از خواندن ادامه مطلب منصرف می‌شود و کاتالوگ را کنار می‌گذارد.