گروه های خبری
آرشیو
  • یادداشت پرویز امینی پیرامون حواشی اخیر؛
    منطق محکوم طوفان نقدها علیه آملی لاریجانی
    این منطق که نقد در دوره قدرت «حداقلی» و در دوره کم‌قدرتی یا بی‌قدرتی «حداکثری» اعمال بشود، از نظر شرافتمندانه بودن و از نظر تأثیرگذاری در اصلاح امور، منطق محکومی است. درواقع به عکس باید تیغ نقد را در دوره قدرت افراد تیز و تند کرد و البته هزینه‌هایش را داد...