گروه های خبری
آرشیو
  • معاون دانشجویی دانشگاه کردستان گفت: تمام دانشجویان روزانه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی جدید در خوابگاه‌های دانشگاه اسکان داده شدند.
  • معاون دانشجویی دانشگاه کردستان:
    معاون دانشجویی دانشگاه کردستان گفت: در حوزه دانشجویی تمام سعی ما این است که همانند سال‌های گذشته به تمام دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دوره دکتری خوابگاه تعلق گیرد.
  • معاون دانشجویی دانشگاه کردستان از ساخت سه واحد خوابگاه جدید در این دانشگاه تا پایان امسال خبر داد.
  • معاون دانشجویی دانشگاه کردستان گفت: ۳ واحد خوابگاه جدید در این دانشگاه در دست ساخت است که یک واحد آن به پسران و دو خوابگاه دیگر برای دختران تعبیه می‌شود.