گروه های خبری
آرشیو
  • علمای بحرین به مناسبت روز جهانی قدس بیانیه ای صادر کردند.
  • علمای بحرین با صدور بیانیه‌ای از شهروندان این کشور خواستند که در انتخابات صوری پارلمانی و شورای شهر که رژیم آل خلیفه قصد برگزاری آن را دارد شرکت نکنند.
  • وی ازشخصیت‌های تاثیرگذاربحرین است و رژیم آل خلیفه این تشکیلات راغیرقانونی قلمدادکرده است