گروه های خبری
آرشیو
  • علیرضا فرخی در اولین جلسه شورای مرکزی جدید انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شیراز به عنوان دبیر این تشکل دانشجویی انتخاب شد.
  • علیرضا فرخی
    گفتاری در باب جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران
    دونالد ترامپِ تاجر، بهتر از باراک اوبامای سیاس می داند که تاثیر مستقیم تحریم های آمریکا، همانند اقتصادِ آمریکا رو به افول است. تقلید مضحکانه دونالد ترامپ از پوستر سریال بازی تاج و تخت برای اعلام شروع تحریم های 5 نوامبر بیان گر این موضوع است که جنگِ روانی، آخرین تیر...