گروه های خبری
آرشیو
  • علیرضا منظری توکلی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان نماینده رؤسای استانی دانشگاه آزاد اسلامی در هیئت‌ رئیسه این دانشگاه منصوب شد.
  • علیرضا منظری توکلی، رئیس سازمان سما و معاون دانشگاه آزاد کرمان با حفظ سمت سرپرست موقت دانشگاه آزاد کرمان شد.
  • سرپرست سازمان سما دانشگاه آزاد گفت: این سازمان در کشورهای عراق، سوریه، افغانستان و آذربایجان مدرسه تأسیس می‌کند.
  • تورهای مسافرتی آفری